Документи навчального відділу


Положення про оцінювання знань студентів ДонДУУ

Положення про організацію самостійної роботи студентів Донецького державного університету управління

Наказ про затвердження та введення в дію Положень Донецького державного університету управління

Положення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління

Положення про комплексні контрольні роботи (ККР)

Додатки до положення про ККР

Положення про організацію та проведення ректорських контрольних робіт у Донецькому державному університеті управління

Положення про навчальний відділ ДонДУУ

Стратегія розвитку ДонДУУ

Положення про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів (оновлено 14.09.2017)

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про індівідуальний графік

Положення про студента ДонДУУ _10.06.2016

Положення якість вищого навчання

Графіки навчального процессу 2017/2018 н.р.

Положення про освітній процес