Документи навчального відділу


Графіки навчального процессу 2017/2018 н.р.

Додатки до положення про ККР

Зведена відомість результатів РКР травень1

Зведена відомість результатів РКР травень2

Наказ про затвердження та введення в дію Положень ДонДУУ

Положення про організацію самостійної роботи студентів ДонДУУ

Положення про комплексні контрольні роботи (ККР)

Положення про навчальний відділ ДонДУУ

Положення про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про індівідуальний графік

Положення про студента ДонДУУ _10.06.2016

Положення якість вищого навчання

Положення про освітній процес

Інформація про складання екзаменів та захисту дипломних, магістерських робіт за 2015 2016 навчальний рік

Порівняльна таблиця

Стратегія розвитку ДонДУУ