Документи навчального відділу


Положення про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів

Положення про організацію та проведення ККР у ДонДУУ (оновлено 10.12.2018)

Положення про освітній процес (оновлено 14.12.2018)

Положення про організацію та проведення ректорських контрольних робіт у ДонДУУ

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у ДонДУУ

Положення про розроблення навчальних та робочих навчальних планів заочної форми навчання

Положення про студента ДонДУУ

Положення про проведення практик студентівДонДУУ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів про вищу освіту ДонДУУ

Положення про організацію навчального процесу студентів за індивідуальним графіком у ДонДУУ

Положення про навчальний відділ

Положення про кафедру

Положення про дистанційне навчання