Доступ до публічної інформації


за абеткою:

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.040302 “Інформатика” галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика”

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» у Донецькому державному університеті управління

Експертні висновки про підсумки чергової експертизи підготовки фахівців галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» освітнто-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Звіт ректора ДонДУУ 2015+

Звіт про використання та надходження коштів 2016

Звіт про укладений договір #65 за тендером

Звіти про результати проведення процедури закупівлі 2017

Інформація про проведення тендерних процедур

Інформація про склад керівних органів

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

Інформація про склад наглядової ради ДонДУУ

Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього

Колективний договір

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг

Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу

Оприлюднені рішення приймальної комісії

Положення про порядок призначення та виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про вчену раду вищого навчального закладу

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про дистанційне навчання у ДонДУУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про приймальну комісію

Положення про орган студентського самоврядування

Положення про структурний підрозділ

Положення про навчальний відділ

Положення про Вугледарський коледж

Положення про факультет менеджменту

Положення про факультет права і соціального управління

Положення про факультет економіки

Порядок виплати соціальних стипендій

Положення про СНТ

Положення про ректорат

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДонДУУ

Порядок проведення конкурсного відбору

Правила призначення академічних стипендій

Правила прийому до ВНЗ на поточний рік

Про систему забезпечення якості вищої освіти

Про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів

Річний план закупівель 2017

Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію (травень 2017) (нове)

Статут

Фінансовий звіт 1 квартал 2017

Фінансовий звіт 2 квартал 2017 (нове)

Штатний розпис 2016

Штатний розпис 2016 (зведений)

штатний розпис 2017 (зведений)