Публікації, презентації


Завантажити

Розвиток соціальної інфраструктури

Внутрішні конфлікти в Україні і освітня сфера

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ

Матеріали науково-практичної конференції «ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

Освітні новації в Польщі

Освітні реформи в Польщі

Кластерний підхід щодо ВПО в Європі