Кафедра менеджменту виробничої та невиробничої сфери


Кафедра менеджменту виробничої та невиробничої сфери Донецького державного університету управління створена для підготовки спеціалістів у сфері менеджменту організацій.

Кафедра МВНС забезпечує підготовку спеціалістів галузі знань «07 – Управління та адміністрування» за наступними спеціальностями:

Спеціальність: 073 Менеджмент

Спеціалізації: Менеджмент у виробничій сфері, Менеджмент у невиробничій сфері, Управління в сфері економічної конкуренції Підготовка спеціалістів забезпечується за наступними освітньо- кваліфікаційними рівнями:

 • Бакалавр – 4 роки навчання;
 •  Спеціаліст – 1 рік навчання;
 •  Магістр – 1,5 роки навчання.

Ліцензовані обсяги прийому на перший курс спеціальності «Менеджмент» становлять 480 осіб на денну форму навчання та 380 осіб на заочну форму навчання, на п’ятий курс ОКР «спеціаліст» – 200 осіб на денну форму навчання та 160 осіб на заочну форму навчання, на на п’ятий курс ОКР «магістр» – 60 осіб на денну форму навчання та 60 осіб на заочну форму навчання, 60 осіб на денну форму навчання спеціальності «Управління в сфері економічної конкуренції».

Спеціалізація кафедри – підготовка бакалаврів у сфері ІТ-технологій.

Студенти ОКР «бакалавр» спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент у виробничій сфері» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Економічна політика управління науково-технічним прогресом;
 • Інформаційні системи у менеджменті;
 • Менеджмент;
 • Менеджмент виробничій;
 • Методи інтенсифікації виробництва;
 • Облік і аудит;
 • Операційний менеджмент;
 • Організаційні і структурні рішення у виробництві;
 • Організація виробництва і планування у виробничій сфері;
 • Основи моделювання та конструювання систем управління виробничими процесами;
 • Основи охорони праці;
 • Правознавство;
 • Прийняття управлінських рішень;
 • Ринкова трансформація економіки регіону;
 • Самоменеджмент;
 • Системи технологій в управлінні;
 • Стратегічне управління;
 • Теорія організацій;
 • Техніко-економічний аналіз;
 • Технологічний розвиток промислових систем;
 • Трудове право;
 • Управління безпекою виробничого підприємства;
 • Управління знаннями;
 • Управління інноваціями;
 • Управління ризиком у виробничій діяльності;
 • Управління ринком збуту;
 • Управління трудовими ресурсами;
 • Фінанси підприємства.

Студенти ОКР «бакалавр» спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент у невиробничій сфері» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Адміністративний менеджмент;
 • Бренд-менеджмент;
 • Державне та регіональне управління;
 • Електронна комерція;
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • Інформаційні системи в менеджменті;
 • Корпоративна соціальна відповідальність;
 • Менеджмент;
 • Менеджмент в охороні здоров’я;
 • Менеджмент організацій соціального захисту;
 • Менеджмент у невиробничій сфері;
 • Менеджмент у сфері культури;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Місцевий економічний розвиток;
 • Операційний менеджмент;
 • Організація обслуговування;
 • Організація підприємницької діяльності на підприємствах невиробничої сфери;
 • Основи наукових досліджень;
 • Основи сервісної діяльності;
 • Рекламний менеджмент;
 • Ринкова трансформація економіки регіону;
 • Самоменеджмент;
 • Соціальна інфраструктура і політика;
 • Стратегічне управління;
 • Теорія організацій;
 • Управління інноваціями;
 • Управління персоналом;
 • Управління трудовою діяльністю в організаціях;
 • Фінанси, гроші та кредит.

Студенти ОКР «бакалавр» спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління в сфері економічної конкуренції» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Адміністративне право;
 • Адміністративний менеджмент;
 • Антимонопольна діяльність;
 • Державне та регіональне управління;
 • Договірне право;
 • Економіка підприємства;
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • Конкурентоспроможність підприємств;
 • Корпоративна соціальна відповідальність;
 • Логістика;
 • Маркетинг;
 • Механізми регулювання ринку послуг;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Організація управління в державних установах;
 • Основи наукових досліджень;
 • Основи охорони праці;
 • Основи податкової системи;
 • Основи сервісної діяльності;
 • Правознавство;
 • Ринкова трансформація економіки регіону;
 • Самоменеджмент;
 • Стратегічне управління;
 • Страхові послуги;
 • Теорія галузевих ринків;
 • Теорія комунікаційної політики;
 • Теорія монополій та антимонопольне регулювання;
 • Теорія організацій;
 • Транспортний менеджмент;
 • Трудове право;
 • Фінанси підприємства;
 • Фінанси, гроші та кредит;
 • Ціноутворення.

Студенти ОКР «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент у виробничій сфері» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Ділова іноземна мова;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
 • Корпоративне управління;
 • Менеджмент організацій;
 • Організація, управління і економіка виробничої інфраструктури;
 • Публічне адміністрування;
 • Стратегія оновлення продукції;
 • Теорія систем;
 • Управління ефективністю;
 • Управління змінами;
 • Управління навколишнім середовищем;
 • Управління проектами;
 • Управління соціальною відповідальністю виробничих підприємств;
 • Управління якістю.

Студенти ОКР «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент невиробничої сфери» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Антикризове управління;
 • Бізнес планування;
 • Ділова іноземна мова;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
 • Корпоративне управління;
 • Менеджмент організацій;
 • Методологія і організація наукових досліджень;
 • Основи регіонального управління;
 • Публічне адміністрування;
 • Регулювання соціально-трудових відносин;
 • Соціальний менеджмент;
 • Управління змінами;
 • Управління продуктивністю та ефективністю в організаціях;
 • Управління проектами;
 • Управління якістю;
 • Фінансовий менеджмент.

Студенти ОКР «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління в сфері економічної конкуренції» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Антикризове управління;
 • Антимонопольна діяльність у регіоні;
 • Бізнес планування;
 • Державний контроль у сфері економічної конкуренції;
 • Діагностування регіональних ринків;
 • Ділова іноземна мова;
 • Захист від недобросовісної конкуренції;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
 • Конкурентна політика держави;
 • Конкурентне право;
 • Основи регіонального управління;
 • Психологія управління;
 • Публічне адміністрування;
 • Регулювання діяльності природних монополій;
 • Регулювання соціально-трудових відносин;
 • Управління продуктивністю та ефективністю в організаціях;
 • Управління розвитком інформаційної економіки.

Сфера діяльності випускників:

 • Підрозділи виробничих підприємств;
 •  Страхові компанії;
 •  Заклади освіти;
 •  Інноваційні центри;
 •  Сервісні центри;
 •  Підприємства житлово-комунального господарства;
 •  Фондові біржі та інвестиційні компанії;
 •  Підрозділи органів влади і управління;
 •  Торгівельні комплекси і об’єднання;
 •  Культурні і науково-технічні центри;
 •  Митні і податкові структури;
 •  Консалтингові фірми;
 •  Підприємства транспорту і зв’язку;
 •  Підприємства виробничої та невиробничої сфери;
 •  Територіальні відділення Антимонопольного комітету, тощо.

Посади, які можуть займати випускники спеціальностей «Менеджмент у виробничій сфері» та «Менеджмент у невиробничій сфері»:

 • Керівник підприємств, відомств, організацій;
 •  Керівник виробничих підрозділів промислових підприємств, керівник підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, у сфері культури, відпочинку та спорту;
 •  Головний фахівець, керівник виробничих підрозділів у ресторанах та готелях, на транспорті, в складському господарстві та зв’язку;
 •  Фахівець в галузі фінансів, торгівлі, брокери з купівлі-продажу товарів, агент з зайнятості та трудових контрактів;
 •  Інспектор митної служби, агент з туризму, спеціаліст державної служби, економіст, фахівець в галузі соціального захисту населення, тощо.
 •  Науковий співробітник;
 •  Викладач вищого навчального закладу.

Посади, які можуть займати випускники спеціальностей «Управління в сфері економічної конкуренції»:

 • Керівник фінансових, юридичних, бухгалтерських, адміністративних та економічних підрозділів;  Керівник проектів та програм;
 •  Менеджер з фінансів лізингу, тощо;
 •  Менеджер (управитель) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультації з питань комерційної діяльності та управління;
 •  Інші технічні фахівці в галузі управління.
 • Науковий співробітник;
 •  Викладач вищого навчального закладу.

Навчальний процес забезпечують загальні аудиторії, а також спеціалізовані комп’ютерні класи. Кафедра обладнана комп’ютерами, які забезпечують науково-дослідницьку роботу студентів та викладачів.

Наукова діяльність кафедри розвивається у семи базових напрямках:

 • удосконалення механізмів державного управління сталим розвитком територій на засадах регіонального та транскордонного співробітництва;
 •  розробка нових підходів до механізму подолання соціально- економічної диференціації регіонів і депресивності просторового розвитку;
 •  розробка інноваційних підходів до управління економічним розвитком регіонів та інфраструктурного забезпечення їх комплексного розвитку на державному і регіональному рівнях;
 •  удосконалення системи управління соціально-економічним розвитком малих міст, міських агломерацій і міської місцевості на основі стратегії розвитку держави;
 • публікація наукових статей; участь у конференціях;
 •  підготовка студентів до участі у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
 •  підготовка навчально-методичних видань; використання у навчальному процесі.