1 семестр

2 семестр

МВз-маг._01_16_с_0702 (нове)

МЗДз-маг_01.16_с_09.02 (нове)

Мз-маг._01.16_с_07_02 (нове)

МНСз-маг_01.16_с_07.02 (нове)

ОіАз-_маг._01.16_с_07.02 (нове)

ФіКз-маг. 01.16 с 07.02