Магістри вступ 09.16


1 семестр

2 семестр

ЕПм, УПЕПм, Мм, ФБССм, ОіОм-маг. с 12.06 (сесія)

С-маг. с 13.03

См-маг. с 22.05 (сесія)

АМ, ІВ-маг. с 20.03

ЕП, УПЕП, ФіК, ОіА, М-маг. с 20.03

–, —, МЗД, ЄМЗД- —. – 20.03

Право-ДБ, ГП, СПА-маг. с 20.03

С-маг. с 13.03

УіД, УП-маг. с 20.03

УСЕК, МПД, Л-маг. с 20.03

АМм, УПм-маг. с 12.06 (сесія)

ЕПмр, УПЕПмр, Ммр-с 12.06 (сесія)

ІВм-маг. с 12.06 (сесія)

МВм, МНСм, МЗДм, ЄМЗДм-маг. с 12.06 (сесія)

МПДм, УСЕКм, Лм-маг. с 12.06 (сесія)

Право-ДБм, ГПм, СПАм-маг. с 12.06 (сесія)

УіДм-маг. с 12.06 (сесія)

См-маг. с 22.05

ЕПм, УПЕПм, Мм, ФБССм, ОіОм-маг. с 12.06 (сесія)