Накази про зарахування


Накази про зарахування на навчання на місця державного замовлення
наказ 401
наказ 402

Накази про зарахування на основі молодшого спеціаліста
наказ 404 молодші спеціалісти бюджет денна форма навчання
наказ 405 молодші спеціалісти контракт денна форма навчання
наказ 406 молодші спеціалісти бюджет заочна форма навчання
наказ 407 молодші спеціалісти контракт заочна форма навчання

Накази про переведення на вакантні місця державного замовлення
наказ 408
наказ 412

Накази про зарахування на місця за рахунок фізичних та юридичних осіб
наказ 411 (бакалаври)
наказ 413 (бакалаври)
наказ 414 (бакалаври)
наказ 403 (бакалаври)

Накази про зарахування на ступінь Магістр
438 Бюджет Магістр Денне
439 Конртакт Магістр Денне
440 Бюджет Магістр Заочне
441 Контракт Магістр Заочне

Про переведення на додатковi місця для пiльгових категорiй
наказ 461