1 семестр

2 семестр

ЕПср-заочн._спец._р._с_07.02 (нове)

ЛМср-заочн._спец._р._с_07.02 (нове)