Спеціалісти


1 семестр

2 семестр

МВ, МНС, МЗД, МЛ- с 10.01

Мс, ФБССс-с 10.04 (сесія)

Сс-с 24.04 (сесія)

МВс, МНСс, МЗДс, ЛМс-спец. с 20.03 (сесія)

Сс- с 27.02

Мс- с 27.02

ФБССс-с 27.02

МВс, МНСс, МЗДс, ЛМс-захист ДР (захист)

Мс, ФіКс-спец. ДЕК, захист ДР (захист)

Мс, ФіКс-спец. огл. (оглядові лекції)

Сс-спец. ДЕК, захист ДР (захист)

Сс-спец. огл. (оглядові лекції)