1 семестр

2 семестр

МВз__МНСз__Лз__ММз-2к_с_23.01 (нове)

Мз__ЕПз__ФіКз-2к_с_23.01 (нове)

Пз-2к_с_22.01 (нове)

Міжсесія