1 семестр

2 семестр

МВз__МНСз__МЗДз-3к_с_06.02 (нове)

Мз, ФіКз-3к с 06.02(нове)

Пз-3к с 06.02 (нове)

Сз-3к_с_06.02 (нове)