1 семестр

2 семестр

Мз, ФіКз, ОіАз, УПЕПз-4к с 23.02 (нове)

Пз-с_22.02

МВз, МНСз, МЗДз, ММз-4к с 23.02