Перелік спеціальностей ДонДУУ,
за якими наголошується прийом на навчання у 2017 році

Ступінь БАКАЛАВР
Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Ліцензовані обсяги
Код Назва Код Назва ДФН ЗФН
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства 30 30
Управління персоналом та економіка праці 30 25
054 Соціологія Соціологія 50 25
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 50 50
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 200 230
073 Менеджмент Менеджмент у виробничій сфері 480 380
Менеджмент невиробничої сфери
Управління у сфері економічної конкуренції
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент інноваційної діяльності
Менеджмент природоохоронної діяльності
Менеджмент в туризмі
Муніципальний менеджмент
Логістика
075 Маркетинг Маркетинг 80 80
08 Право 081 Право Право 50 50
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Комп’ютерні науки та інформаційні технології 30
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота 50
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризм 30
Ступінь МАГІСТР
Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
Ліцензовані обсяги
Код Назва Код Назва ДФН ЗФН
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства 15  –
Управління персоналом та економіка праці 15
054 Соціологія Соціологія 20 15
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 50 50
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 60 30
Банківська справа 30
073 Менеджмент Менеджмент у виробничій сфері 30 30
Менеджмент невиробничої сфери 30 30
Управління в сфері економічної конкуренції 30
Менеджмент природоохоронної діяльності 15
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 30 30
Логістика 15
Управління інноваційною діяльністю 20
Управління проектами 20 30
Адміністративний менеджмент 30 30
075 Маркетинг Маркетинг 40 20
281 Публічне управління та адміністрування Державна служба 20 30
08 Право 081 Право Право 35
Інтелектуальна власність 20 30