Про автора admin


Міжнародні

Реалізація міжнародного проекту ELITE за програмою Темпус успішно триває у ДонДУУ

Підвищення кваліфікації державних службовців,  вдосконалення їхніх лідерських якостей – це одна з головних цілей даного міжнародного проекту. Для ефективного виконання поставленої мети обрана експертна  група …

Докладніше 0 Коментарів
Міжнародні

Навчальний візит ДонДУУ до Фінляндії

Представники Донецького державного університету управління зав. кафедри туризму та логістики, д.держ.упр., проф. Стойка А.В. та директор центру нових технологій Нерсесов В.Р. в рамках програми TEMPUS …

Докладніше 0 Коментарів
Загальні

Врегульовано питання переведення, атестації та стипендіального забезпечення студентів ВНЗ Донбасу

Урядом видано Розпорядження № 1210-р від 5 грудня 2014 року «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах», яким визначено механізм переведення студентів вищих навчальних закладів …

Докладніше 0 Коментарів