СТВОРЮЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ З НАМИ Факультет економіки – це великий творчий колектив талановитих викладачів та студентів, які є єдиною злагодженою командою. У період докорінних змін у соціально-економічному і духовному житті ми готуємо висококваліфікованих фахівців, впроваджуємо інноваційні ідеї в освіті, що під силу лише команді однодумців. Економічний факультет – один з провідних факультетів Донецького державного університету …

7

Факультет є провідним у підготовці висококваліфікованих юристів, соціологів та управлінців в цих сферах. У складі факультету працюють 5 кафедр: Соціології управління; Господарського права; Теорії та історії держави і права; Адміністративного права; Інформаційних технологій. Соціологічна науково-дослідна лабораторія допомагає студентам удосконалювати навички практичної діяльності та проведення соціологічних досліджень у межах міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських проектів. Студенти факультету …

4

Навчання іноземних громадян у Донецькому державному університеті управління розпочалося з 1993 року. Факультет по роботі з іноземними студентами здійснює свою діяльність за напрямами «Пiдготовка ноземних громадян за базовими акредитованими напрямами, спецiальностями» та «Пiдготовка iноземних громадян до вступу у вищi навчальнi заклади» (чергова ліцензія серія АВ № 552610 від 21.09.2010 строком до 01.07.2015) Підготовка іноземних громадян …

2

Щиро вітаємо всіх, кого зацікавила наша інформація! В 1994 році створено факультет післядипломної освіти, у 2009 року факультет перетворено у Центр післядипломної освіти. Постійно діючою ланкою в системі безперервної освіти в Донецькому державному університеті управління є післядипломна освіта, яка забезпечує фахове вдосконалення, поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, вмінь та навичок громадян. Вона забезпечує одержання …

5

Центр довузівської підготовки (далі ЦДП) є навчальним центром Донецького державного університету управління (ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636071 від 10.03.2015 р.), який здійснює підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, профорієнтаційну, професійну підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Кваліфікований робітник” (ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 270989 від 03.09.2013 р.). …

4

29 жовтня у Донецькому державному університеті управління пройшов День відкритих дверей, на якому були присутні школяри ЗОШ № 4 та ЗОШ № 34 міста Маріуполя, а також слухачі Центру довузівської підготовки ДонДУУ. Перед присутніми виступила в.о. ректора ДонДУУ, д.держ.упр., професор Світлана Феліксівна Марова. Потім декани факультетів та представники ДонДУУ розповіли школярам про різноманітні спеціальності у …

0 9

5 – 6 листопада  2015 року на базі Національної академії управління при Президентові України відбулася науково-практична конференція за міжнародною участю «Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України». У роботі конференції взяли участь президент Національної академії Юрій Ковбасюк, заступник Міністра Кабінету Міністрів України – директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції Наталія Гнидюк, …

0 16

30 жовтня 2015 року в Донецькому державному університеті управління студенти під керівництвом к.е.н., доц. кафедри гуманітарних дисциплін Танчик О.І. відзначили Halloween – старовинне кельтське свято, надзвичайно популярне нині в англомовних країнах. Його назва є скороченням фрази «All Hallowed Souls Eve», що дослівно можна перекласти як: «Надвечірня Всіх Святих Душ». Були змагання зі знання лексики й …

0 2

14-16 жовтня у Києві відбувся черговий Форум українських патріотичних справ «Ми – Українці!», за участю органів державної влади, представників виховних установ та закладів органів місцевої влади, відповідальних за національно-патріотичне виховання на місцях та громадських патріотичних організацій України, котрі бажають працювати на виконання «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» (затвердженої Указом Президента України …

0 4

Доцент кафедри соціології управління Донецького державного університету управління Николаєва Валентина Іванівна, пройшла конкурсний відбір на участь у проекті «Примирення в українському суспільстві: від енергії протесту до енергії творення». У межах даного проекту у м. Києві відбувся тренінг «Фасилітації і роботи з конфліктами». А також – «Інтенсив з розвитку громад», який провів сертифікований майстер-тренер, фасилитатор Билл …

0 3