В кінці травня викладачі Кафедри Жана Моне – проф. Н.Г.Діденко, доц. Д.Л.Тарасенко, доц. О.Є.Бурцева, ст. викладач А.Р.Нікіфоренко – провели зі студентами університету воркшоп «Молодіжна політика в ЄС: можливості для студентського самоврядування». Студенти отримали знання про молодіжну політику в ЄС, розвиток молодіжного руху, соціальну інтеграцію молодих людей і ознайомилися з прикладами студентського самоврядування в європейських університетах. …

0

Відповідно до плану роботи викладачі Кафедри Жана Моне — декан факультету права і соціального управління Денис Тарасенко, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Андрій Нікіфоренко, доцент кафедри маркетингу Олена Бурцева на чолі з головою Кафедри доктором наук з державного управління, професором Ніною Діденко у квітні 2016 року відвідали Польщу з метою стажування та укладання нових угод про співробітництво між Донецьким державним університетом управління та польськими …

1

22 квітня 2016 року в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Науково-методична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ», організована Кафедрою Жана Моне «Університетські курси з європейської економічної інтеграції», яка працює в університеті під керівництвом доктора економічних наук, професора О.І.Шниркова. Голова Кафедри Жана Моне професор Ніна Діденко виступила на пленарному засіданні конференції …

2

20 квітня 2016 року в роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ» взяла участь голова Кафедри Жана Моне професор Ніна Діденко. Тема виступу «Модернізація управління системою освіти України в умовах суспільних змін» присвячена завданням, які необхідно вирішити в процесі модернізації, серед яких перш за все, слід виділити: оновлення нормативної бази в …

1

15 квітня 2016 року голова Кафедри Жана Моне професор Ніна Діденко взяла участь у роботі Jean Monnet Cluster Meeting «Jean Monnet good practices in the context of «A Union of shared values – the role of education and civil society» (Брюссель, Бельгія), на якому відбулося інтерактивне обговорення важливих питань формування європейських цінностей та можливостей учасників …

1

8 квітня 2016 року голова Кафедри Жана Моне професор Ніна Діденко взяла участь у роботі міжнародного науково-практичного семінару (за участю провідних європейських і українських експертів) «Теоретичні і практичні аспекти трансформації конфліктів: світовий досвід», який проводився Українською асоціацією європейських студій, Національною академією державного управління при Президентові України, Інститутом дослідження проблем трансформації конфліктів та соціальної справедливості при …

0

7 квітня 2016 року в Національній академії на науково-експертному рівні відбулося обговорення освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань «Управління та адміністрування», яку представили науково-педагогічні працівники академії під час засідання спільної групи Національної академії і Національного агентства України з питань державної служби з розроблення проектів стандартів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та …

1

30 березня 2016 р. голова Кафедри Жана Моне профессор Ніна Діденко взяла участь у роботі І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНої КОНФЕРЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ І АСПІРАНТІВ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ» У роботі конференції приймали участь науковці Польщі, Швейцарії, Республіки Беларусь, Казахстану, Республіки Корея, Грузії. Увага приділялася питанням інноваційного прориву у сфері суспільних наук, співробітництва в освітньому просторі, …

1

Проблеми захисту прав людини все більше привертають увагу та визначають рівень демократії у кожній країні. Європейський Союз завжди виступав лідером захисту прав людини та демократизації суспільних відносин, тому  вивчення спецкурсу «Інститути громадянського суспільства та захист прав іноземних громадян в ЄС»  вважаємо надзвичайно важливим для студентів університету. В рамках євроінтеграції бажано, щоб студенти сформували почуття причетності …

2

19 березня 2016 року Кафедрою Жана Моне Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine» проведений Круглий стіл «Європейська практика захисту прав вимушених переселенців: досвід для України», в якому взяли участь викладачі та студенти університету. Модератором Круглого столу виступила Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з …

20