Для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування»