Документи навчального відділу


Графіки навчального процессу 2018/2019 н.р.

Зведена відомість результатів РКР травень1

Зведена відомість результатів РКР травень2

Наказ про затвердження та введення в дію Положень ДонДУУ

Положення про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів

Інформація про складання екзаменів та захисту дипломних, магістерських робіт за 2015 2016 навчальний рік

Порівняльна таблиця

Інструкція щодо планування та розподілу обсягів навчального навантаження науково- педагогічних працівників кафедр у 20172018н.р.

Методичні рекомендації щодо переведення шкали оцінювання рівня знань, умінь та навичок студентів

Положення про ККР у ДонДУУ (оновлено)

Положення про організацію та проведення ректорських контрольних робіт у ДонДУУ

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у ДонДУУ

Положення про розроблення навчальних та робочих навчальних планів заочної форми навчання

Положення про студента ДонДУУ

Положення про проведення практик студентівДонДУУ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів про вищу освіту ДонДУУ

Положення про організацію навчального процесу студентів за індивідуальним графіком у ДонДУУ

Положення про навчальний відділ

Положення про кафедру

Положення про дистанційне навчання

Стратегія розвитку ДонДУУ