Навчально-методична рада


Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр ДонДУУ

Методичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів у ДонДУУ