Загальна інформація про університет


1

ДонДУУ є спеціалізованим навчальним закладом з підготовки всебічно розвинених управлінських кадрів, економістів, фінансистів, соціологів, спеціалістів у галузі права, менеджменту, маркетингу, орієнтованих на діяльність в умовах ринкової економіки України, її входження в міжнародний науковий та освітянський простір.

Ректор – Марова Світлана Феліксівна, д.держ.упр., професор.

Донецький державний університет управління, створений в складні роки становлення української державності як навчальний заклад нового типу, покликаний виконувати відповідальне завдання – готувати висококваліфіковані кадри, спроможні в нових ринкових умовах керувати найскладнішими виробничо-економічними процесами.

За роки свого існування наш навчальний заклад упевнено пройшов великий шлях становлення, зміцнення, який завершився формуванням відомої науково-педагогічної школи, де працюють сучасні педагогічні кадри.

Сьогодні наш університет став одним з відомих вищих навчальних закладів регіону та країни, отримав міжнародне визнання, вносить вагомий внесок у виховання національної управлінської та економічної еліти. Усвідомлення молоддю своєї запитанності посилює благородне прагнення бути корисним Вітчизні. Тому й девіз ДонДУУ: „Запитанність випускників – наша головна мета”.

Засновник та перший ректор Донецького державного університету управління, професор Станіслав Федорович Поважний, д.е.н., професор, чл.-кор. АПН України, заслужений працівник народної освіти України, Почесний громадянин міста Донецька, Почесний громадянин Донецької області.

Сьогодні ДонДУУ отримав визнання як в нашому регіоні, Україні, так і за кордоном.

За 20 років з моменту створення випущено більш 30 тисяч випускників; акредитовано і ліцензоване 7 напрямів підготовки, 20 спеціальностей і спеціалізацій; захищені 91 докторська і більше 400 кандидатських дисертації; створені і функціонують 5 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Відображенням успіхів університету стало 3-е місце в Україні в офіційному рейтингу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серед всіх вузів економічного і управлінського профілів.

2

Напрями навчання, за якими ведеться підготовка у ДонДУУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»:

Напрям «Менеджмент» (спеціалізації: менеджмент у виробничій сфері; менеджмент невиробничої сфери; муніципальний менеджмент; менеджмент природоохоронної діяльності; управління проектами в підприємництві; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; менеджмент антимонопольної діяльності; логістика, менеджмент інвестиційної діяльності),

Напрям «Маркетинг»,
Напрям «Фінанси і кредит» (спеціалізації: фінанси, банківська справа),
Напрям «Облік і аудит»,

Напрям «Економіка підприємства»,
Напрям «Управління персоналом та економіка праці»,
Напрям «Право»,
Напрям «Соціологія».

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», спеціальності:

Менеджмент організацій (спеціалізації: менеджмент у виробничій сфері; менеджмент невиробничої сфери; адміністрування в бізнесі; менеджмент природоохоронної діяльності),
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (спеціалізація: європейський менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),
Менеджмент антимонопольної діяльності,
Фінанси,
Облік і аудит,
Маркетинг,
Економіка підприємства,
Правознавство,
Соціологія,
Адміністративний менеджмент,
Інтелектуальна власність,
Управління проектами,
Бізнес-адміністрування,
Державна служба.


ЩО ПРОПОНУЄ УНІВЕРСИТЕТ СТУДЕНТАМ

4 5

Програма навчання студентів у ДонДУУ спирається на найкращій вітчизняний та зарубіжний освітянський досвід.

Головний фокус навчання орієнтовано на фінансову економіку, економічну політику та економіку підприємств, споживачів і структур ринку, підготовку фахівців у сфері менеджменту, маркетингу, права, соціології.

Підготовка фахівців ведеться у відповідності до світових вимог та за програмами МВА. Навчальний план ДонДУУ змодельоване за зразками найвідоміших економічних та фінансових програм нашої країни та розвинутих країн світу.

ДонДУУ пропонує студентам можливості стажування у провідних українських компаніях та підприємствах, урядових структурах, міжнародних організаціях та фірмах.

Студенти ДонДУУ отримують стипендії різних рівнів: від державної, призначеної для успішних студентів денної форми навчання, до особистих стипендій ректора, міського голови, облдержадміністрації та Президента України.


ВИКЛАДАЦЬКІ КАДРИ УНІВЕРСИТЕТУ

7

Загальний професорсько-викладацький склад університету – це доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, а також керівники підприємств, асоціацій, корпорацій, банків, фірм Донецької області.

В університеті в різні роки працювали: 6 академіків НАН України; 56 академіків і член-кореспондентів галузевих академій наук України та зарубіжних країн. Почесне звання “Заслужений працівник освіти України” мали 5 членів професорсько-викладацького складу; “Заслужений працівник культури Української РСР” – 1; “Заслужений діяч науки і техніки України” – 1; “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України” – 1.

Серед професорсько-викладацького складу 24 – мають почесне звання „Заслужений працівник України” в різних галузях, 9 – Лауреати державних премій, 53 нагороджені нагрудним знаком “Відмінник освіти України”, 3 – Почесні громадяни міста Донецька, 1 – Почесний громадяни Донецької області.

В ДонДУУ 13 кафедр, які очолюють доктори наук, професори.


РЕСУРСИ УНІВЕРСИТЕТУ

12 8

Донецький державний університет управління готує висококваліфікованих фахівців як для Донбаського регіону, так і для всієї України, а також багатьох зарубіжних країн, підвищуючи імідж нашої держави у світі.

Випускники ДонДУУ працюють у Державних адміністраціях, відділеннях й управліннях Пенсійного фонду, державних податкових структурах, на митниці, таких підприємствах, як ЗАТ “Укрхім”, ЗАТ “Єнакіївський металургійний завод”, ТОВ «Східно-угольна компанія», ТОВ «Азовнафотпродукт», ТОВ «Міське будівництво», ТОВ «Амстор», ВАТ “Харцизький трубний завод”, ВАТ «Стиролбіофарм», ВАТ Концерн «Стирол», ДП “Донецька вугільна коксова компанія”, ЗАТ СКМ, ЗАТ Корпорація ДТЄК, ЗАТ “Індустріальна спілка Донбасу”, ЗАТ Єнакіївський металургійний завод, ЗАТ МК «Азовсталь», ЗАТ “Укрсервіс”, ЗАТ “Будгіпс”, ЗАТ “Укрпідшипник”, Юридична фірма “ЗАКОН”, ЗАТ “Корпорація ДТЕК”, ЗАТ “КОНТІ”, ЗАТ “Донецький металургійний завод”, ЗАТ ФК «ШАХТЕР», ЗАТ «Данко», АТ “Точмаш”, міжнародна компанія “Ернст енд Янг”; у банківських установах: “Фінанси та кредит”, “Промекономбанк”, “Укрсоцбанк”, “Промінвест”, “Укрсиббанк”, “Дельта банк”; у страхових компаніях: ЗАТ “АСКА”, ЗАТ “ВУСО” та інших.

За підсумками громадського моніторингу Донецький державний університет управління визнано одним з провідних вищих навчальних закладів України, що вносить вагомий внесок у виховання національної управлінської та економічної еліти, в розвиток вітчизняної теорії і практики державного управління; науково-педагогічний склад університету займає гідне місце в Україні серед управлінських вищих навчальних закладів; випускники ДонДУУ запитані на ринку праці; університет отримав широке міжнародне визнання.

Такий висновок зробили і скріпили своїми підписами громадські і політичні діячі, керівники підприємств і організацій – 69 народних депутатів України, 84 керівники регіональних органів влади, керівники підприємств, організацій, корпорацій, фірм Донецької області і міста Донецька, а також 14 студентів-спортсменів, що є олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світових універсіад, чемпіонами і призерами чемпіонатів Світу, Європи і України, які брали участь в моніторингу.

Головний підсумок роботи Донецького державного університету управління – це понад 35 000 висококваліфікованих випускників, які поповнили ряди управлінців Донецька, Донецького регіону і України, а також працюють в країнах далекого і ближнього зарубіжжя.