Факультет менеджменту


МИ ДОПОМОЖЕМО ВАМ ЗДОБУТИ КЛЮЧІ ДО УСПІХУ

Що є ключем до успіху? Мета? Бажання? Знання? Наполегливість? А може існує ціла низка ключів? На факультеті менеджменту Вам допоможуть підібрати ключі, що відкриють двері до заповітного успіху.

Факультет менеджменту Донецького державного університету управління готує управлінські кадри для різних сфер економіки та управління. Основною місією факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців нового типу, конкурентоспроможних на світовому ринку праці, здатних вільно орієнтуватися не тільки в сфері своєї спеціалізації, але й в суміжних сферах, швидко й легко адаптуватися до стрімких змін у соціумі, а також бути високоосвіченими особистостями, що володіють безліччю вмінь та навичок. На факультеті менеджменту створені всі відповідні умови для отримання студентами якісної європейської освіти та розвитку таких якостей, як професіоналізм, активність, мобільність, почуття відповідальності, уміння працювати, приймати самостійні рішення, поважати працю, постійно самовдосконалюватись та розвивати культуру міжособистісного спілкування.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Факультет здійснює підготовку фахівців на ОКР «бакалавр», ОКР «спеціаліст» та ОКР «магістр» згідно з Ліцензію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АВ 552610 за такими напрямами та спеціальностями:

ОКР «БАКАЛАВР» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування»
Варіативної компоненти «Менеджмент у виробничій сфері»
Професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування»
Варіативної компоненти «Менеджмент природоохоронної діяльності»

ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»:

Спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Спеціалізація «Менеджмент у виробничій сфері»
Спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

ОКР «МАГІСТР» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»:

Спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Спеціалізація «Менеджмент у виробничій сфері»
Спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Спеціалізація «Європейський менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Спеціальності 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчання студентів факультету здійснюється з використанням сучасних науково обґрунтованих методів активного здобуття знань, розвитку творчих здібностей, фізичного і духовного вдосконалення та спрямоване на прищеплення прагнення до постійного оновлення знань протягом життя.

Особлива увага на факультеті приділяється практичній спрямованності підготовки студентів, яким треба знайти місце на ринку праці, бути конкурентоспроможними, мати необхідні лідерські здібності. Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів в сфері управління зовнішньоекономічною діяльностю в умовах європейської інтеграції на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності з 01.09.2010 навчання ведеться виключно англійською мовою.

Студенти факультету постійно мають змогу спілкуватися з керівниками Донецька та Донецької області на предмет стратегічного розвитку регіону, процесів реформування економіки, освіти, молодіжної політики.

Регулярно захист дипломних та випускних робіт проходить на провідних підприємствах Донецької області: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «Донецьксталь», Торговельно-промислова палата в м. Донецьку та інші.

Кафедри факультету активно співпрацюють з роботодавцями і як результат такої співпраці випускники факультету працюють керівниками й головними спеціалістами підприємств, фірм та організацій різних форм власності у виробничому секторі, митних структурах, страхових компаніях, торговельних комплексах та об’єднаннях, консалтингових фірмах, інформаційних та рекламних агентствах, туристичних агентствах, займають керівні посади в обласній державній адміністрації, державних управліннях екології та природних ресурсів, виконавчих органах влади в містах та районах області.

Постійною практикою стало на кафедрах факультету проведення щорічних міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій:

•«Менеджмент ХХІ століття: еволюційне та революційне»

•«Розвиток міжнародних економічних відносин і зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах»

•«Механізми і методи управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки»

•«Менеджмент підприємств промислового ринку»

•«Екологічний менеджмент як складова частина сталого розвитку»

•«Питання формування лінгвосоціокультурної компетентності у студентів немовних ВНЗ у процесі викладання іноземних мов»

Студенти факультету беруть активну участь у науково-дослідній роботі та міжнародних студентських обмінах з європейськими вищими навчальними закладами: Сілезьським Університетом (Чехія), Вищою Школа Бізнесу та Університеті Козьмінського (Польша), Університеті Сассарі (Італія), Тбіліському державному університеті та Університеті Кавказ (Грузія). Завдяки отриманим знанням та навичкам перемагають на конкурсах студентських наукових робіт, регіональних та всеукраїнських олімпіадах.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності щорічно приймає II етап Всеукраїнської олімпіади з проблематики кафедри.

Органи студентського самоврядування факультету, що є елементом загальної системи управління навчально-виховним процессом в університеті, сприяють формуванню майбутньої еліти нації, виявленню потенціальних лідерів, вдосконаленню навичок управлінської діяльності, розвитку самостійності та креативності. єднаннях, консалтингових фірмах, інформаційних та рекламних агентствах, туристичних агентствах, займають керівні посади в обласній державній адміністрації, державних управліннях екології та природних ресурсів, виконавчих органах влади в містах та районах області.

Матеріали факультету:

Підсумки академічного контролю за 2015-2016,2016-2017 н.р

Підсумки академічного контролю за 2016-2017,2017-2018 н.р