051 Економіка


Інформаційне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення

Навчальна програма та Робоча навчальна програма з Іноземної мови наукового спілкування
Програма_Методологія, організація і технологія наукових досліджень
Програма_Педагогіка вищої школи
Робоча програма_Філософія науки