Міжнародна конференція ім. Жана Моне «НАЗУСТРІЧ ВИКЛИКАМ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: ДОСВІД ЦЕНТРІВ ІМ. ЖАНА МОНЕ В КИЄВІ ТА ДОНЕЦЬКУ»


26 березня 2015 року в рамках міжнародної конференції, у якій взяли участь зарубіжні гості, українські науковці, керівник Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» доктор наук з державного управління, професор Н.Г.Діденко виступила з доповіддю «Соціальна політика та соціальний прогрес в ЄС».

International conference of Jean Monnet “Towards the challenges of cooperation between Ukraine and the EU: Experience of the Jean Monnet Centers in Kyiv and Donetsk “

On the March 26th, 2015 at the international conference, which was attended by foreign guests, Ukrainian scientists, professors of Jean Monnet “Analysis and implementation of European experience in the area of ​​democracy and governance in Ukraine” Professor N.H.Didenko, Dr.of Sc.in Public Administration, made a report on the following topic”Social policy and social progress in the EU.”

Попередні Викладаемо спецкурс «Демократія і управління в ЄС»
Наступні Міжнародна конференція за програмою Жана Моне