Навчальний візит ДонДУУ до Фінляндії


Представники Донецького державного університету управління зав. кафедри туризму та логістики, д.держ.упр., проф. Стойка А.В. та директор центру нових технологій Нерсесов В.Р. в рамках програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» взяли участь у навчальному візиті до Фінляндії.Основна ціль: досвід університетських послуг для лідерства та організаційного розвитку в області державної служби.

В університеті Тампере наша група мала можливість ознайомитися з результатами програми підготовки лідерів в системі вищої освіти у Фінляндії, а також взяли активну участь у круглому столі на тему «Управління персоналом у системі вищої освіти. Значення для керівництва».

Співробітники Pro Academy м. Тампере провели пізнавальні презентації та показали на практиці, як працює в їхньому навчальному закладі система «Навчання на практиці. Підхід у підготовці майбутніх підприємців». В рамках даного візиту була продемонстрована робота коворкінг-центру при академії.

Візит продовжився в Гельсінкі. Там наші співробітники відвідали FINHEEC (фінське консульство в галузі оцінки вищої освіти). Тема дискусії: аудит у галузі вищої освіти.

Результатом проекту буде розширення мережі зарубіжних партнерів і посилення зв’язків з вітчизняними партнерами на основі реалізації спільних досліджень, створення спільних видань, проведення заходів і обміну провідним досвідом.

Попередні Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні
Наступні КАФЕДРА ЖАНА МОНЕ В КОЛОМИЙСЬКОМУ РАЙОНІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ