Кафедра Жана Моне розпочала в університеті новий навчальний рік


Другий рік  в університеті працює під керівництвом доктора наук з державного управління, професора Н.Г.Діденко Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні»  (Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine») в рамках проекту Європейської комісії № 553417–EPP–2014–1–UA–EJMO-CHAIR між Донецьким державним університетом управління та Освітньою, Аудіовізуальною і Культурною Виконавчою Агенцією.

У вересні студенти університету (магістри та бакалаври) розпочали вивчення навчальних дисциплін «Демократія і управління в ЄС», «Європейська соціальна і гуманітарна політика», «Інститути громадянського суспільства та захист прав іноземних громадян в ЄС». 

Навчальний курс «Демократія і управління в ЄС» передбачає набуття студентами комплексних знань про Європу, які необхідні на сучасному етапі громадянину України для існування в європейському співтоваристві.

Основна мета курсу – формування системи знань про європейську інтеграцію, демократію та управління в ЄС, його структуру, демократичні принципи економічної, політичної та соціальної регуляції на наднаціональному та національному рівнях.

Вивчення європейських демократичних принципів і засвоєння навичок у створенні демократичної системи управління в Україні надасть можливість використання отриманих знань у практичній діяльності, поширюючи серед інших громадян України знання про завдання, які повинні бути вирішені в країні в процесі європейської інтеграції.

Навчальний курс «Європейська соціальна і гуманітарна політика» пов’язаний з реалізацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, перспективами членства України в ЄС, адже країна має узгодити та наблизити свої соціально-економічні інституції до стандартів країн ЄС та зробити їх відповідними загальноєвропейським вимогам.

Зміст курсу є комплексом інтегрованих знань на основі яких формуються певні уявлення, вміння, навички щодо функціонування в політичному, правовому, економічному та культурному полі сучасного європейського співтовариства.

Основна мета курсу – формування системи знань щодо основних тенденцій і проблем європейської соціальної та гуманітарної політики; особливостей європейської соціальної інтеграції, захисту прав людини;  формування навичок порівняльного аналізу та використання отриманих знань у практичній діяльності для удосконалення соціальної та гуманітарної політики в Україні.

Навчальний курс  «Інститути громадянського суспільства та захист прав іноземних громадян в ЄС» спрямований на формування системи знань про інститути громадянського суспільства та захист прав громадян інших країн в ЄС.

Вивчення курсу пов’язане з тим, що важливими умовами побудови демократичного суспільства в Україні  є громадянська освіченість, компетентність, виховання поваги до прав людини, вміння знаходити компроміс. Необхідно, щоб громадяни знали свої права та обов’язки, дотримувались закону, мислили критично і незалежно. Є потреба розповсюджувати серед українських громадян почуття причетності до європейської спільноти і відстоювання своїх громадянських прав у будь-яких конфліктних ситуаціях на основі європейських законів та позитивних прикладів захисту своїх прав громадянами ЄС.

Особливу актуальність даний спецкурс має для розуміння та відстоювання прав українських трудових мігрантів, консульського захисту кожного громадянина країни, знань та практичних умінь адаптуватись до життя в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально здібними, здатними до комунікації і захисту своїх прав.

Зміст курсу базується на основних цінностях та ідеях європейського демократичного суспільства: (права людини, рівність, мир, соціальна справедливість демократія, свободи, безпека громадян, взаємозалежність, плюралізм, культурна різноманітність, відкритість, відповідальність, партнерство, повага до оточуючого середовища).

Попередні У добру дорогу, дорогі випускники!
Наступні Вивчаємо європейську соціальну і гуманітарну політику – досвід, корисний для України