Вивчаємо європейську соціальну і гуманітарну політику – досвід, корисний для України


Один з важливих напрямів навчальних та наукових заходів Кафедри Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» – соціальна і гуманітарна політика ЄС, що пов’язане з реалізацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, перспективами членства України в ЄС, адже країна має узгодити та наблизити свої соціально-економічні інституції до стандартів країн ЄС та зробити їх відповідними загальноєвропейським вимогам.

Набуття позитивного європейського досвіду, демократичної поведінки та комунікативної взаємодії сприяє формуванню необхідних компетентностей, становленню активної позиції громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей розвитку демократичного суспільства.

Європейський регіон в даному контексті розглядається як єдина історико-соціальна, економічна, культурна, екологічна система, тому одним із важливих завдань спецкурсу є формування свідомості про спільну європейську належність, розвиток почуття відповідальності за спільне майбутнє, відчуття європейської громадянськості серед українців.

Зміст спецкурсу є комплексом інтегрованих знань на основі яких формуються певні уявлення, вміння, навички щодо функціонування в політичному, правовому, економічному та культурному полі сучасного європейського співтовариства.

Форми та методи впровадження спецкурсу передбачають навчальні дискусії, семінари, групову роботу, “мозкову атаку”, “фокус-групи”, самостійну роботу з літературними та іншими джерелами інформації, підготовку доповідей, рефератів, написання есе.

Попередні Кафедра Жана Моне розпочала в університеті новий навчальний рік
Наступні Літня школа в рамках проекту ТЕМПУС