Підготовка публічних управлінців за європейськими принципами і стандартами: орієнтири для України


5 – 6 листопада  2015 року на базі Національної академії управління при Президентові України відбулася науково-практична конференція за міжнародною участю «Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України». У роботі конференції взяли участь президент Національної академії Юрій Ковбасюк, заступник Міністра Кабінету Міністрів України – директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції Наталія Гнидюк, керівник проекту Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії Даніель Зайберлінг,  провідні вітчизняні та зарубіжні науковці, експерти в галузі державного управління, а також керівники вищих навчальних закладів України, в яких здійснюється підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління». Донецький державний університет управління в  роботі конференції представили в.о. ректора,  д.держ.упр, професор Марова С.Ф.,  завідувач кафедри адміністративного менеджменту к.держ.упр., доцент Чечель А.О., доцент кафедри екологічного менеджменту к.е.н. Маров І.В.

Робота конференції продовжилась на секційних засіданнях за темами: «Стандарт підготовки та підходи до формування програми за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» рівня «бакалавр», «Стандарт підготовки та підходи до формування програми за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» рівня «магістр», «Підготовка та впровадження нової програми доктора філософії (PhD)», «Європейські підходи до підвищення кваліфікації публічних службовців», «Е-освіта: нові можливості для підготовки публічних управлінців». Учасники секційних засідань обговорили питання формування навичок прийняття управлінських рішень у структурі підготовки бакалаврів з публічного адміністрування; європейських вимог до підготовки фахівців для майбутнього публічного адміністрування; національні парадигми підготовки управлінських кадрів у контексті соціогуманітарної безпеки; особливості підготовки магістра та доктора філософії в системі публічного управління; навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в контексті європейського виміру системи підвищення кваліфікації; е-освіти як ефективного способу підготовки державних службовців в Україні тощо.

За результатами роботи щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України» будуть прийняті рекомендації органам державної влади, науковим установам і навчальним закладам України щодо подальшого розвитку галузі знань «Державне управління».

Попередні Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» презентує публічні лекції та спецкурс «Демократія і управління в ЄС» у Львові
Наступні День відкритих дверей ДонДУУ