Крок інтеграції до європейського освітнього простору


19-21 листопада 2015 року в м. Київ у рамках Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»  зацікавлені мали можливість взяти участь у навчально-демонстраційних сесіях для освітян – викладачів, вчителів, керівників навчальних закладів, менеджерів освітньої сфери, розробників і дослідників освітніх технологій «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» за напрямами:

  • Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці, а саме тренінгові технології та новітні тренінгові техніки, метод Case-study (метод кейсів), коучингові техніки у роботі викладача,  техніки «Навчання шляхом залучення» та «Активний полілог», інтерактивна лекція: способи забезпечення та реалізації;
  • Інновації в освітньому менеджменті: стратегічне планування, проектний менеджмент, технології управління якістю, а саме стратегічне планування і стратегічний менеджмент, проектний менеджмент в освітній практиці, технології управління якістю освіти, технології моніторингу якості, академічна мобільність: ефективні засоби і техніки,
  • Комп’ютерні технології в сучасній освіті: революція можливостей, а саме системи освіти на основі ООР и MOOC – Coursera: можливості для викладача – можливості для студента – 3D комунікації та 3D інтернет в освіті, онлайн-навчання: вебінар чи відео-конференція, електронні освітні ресурси в сучасному освітньому закладі – PREZI та інші сучасні альтернативи мультимедійних презентацій, хмарні технології в освіті тощо.

Представником Донецького державного університету управління стала завідувач кафедри адміністративного менеджменту к.держ.упр, доцент Чечель Анна Олександрівна. Впровадження  отриманих знань та досвіду  планується в  навчальному процесі з підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр» спеціалізації «Муніципальний менеджмент» та ОКР «Магістр» спеціалізації «Адміністративний менеджмент» та «Державна служба» що,  безумовно, матиме позитивний вплив на підвищення рівня якості освіти.

Попередні Вивчаємо англійську весело!
Наступні Патріотично-культурні заходи у ДонДУУ