Захисти дисертацій в спеціалізованій вченій раді ДонДУУ


Наприкінці січня 2016 року в спеціалізованій вченій раді Д 11.107.01 відбулися захисти дисертацій:

20 січня

Гончаренко Ірини Георгіївни на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління на тему «Державний механізм регулювання соціально-економічного розвитку: теорія, методологія та практика» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління;

Хілієнко Олени Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему «Механізм державного управління розвитком нафтопереробної галузі України» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

21 січня

Корневої Тамари Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему «Механізм державного податкового регулювання в період техногенних і природних катастроф» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління;

Петрик Олени Леонідівни на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему «Державне регулювання гарантій науково-педагогічних працівників та механізми їх реалізації» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

22 січня Коломійця Євгенія Віталійовича на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему «Удосконалення механізму інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління в Україні» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління;

Овчаренко Руслана Вячеславовича на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління на тему «Державний механізм реалізації принципу соціальної справедливості» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

25 січня Лагно Валерія Тимофійовича на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління на тему «Механізми державного управління сталим розвитком регіонів на засадах регіонального та транскордонного співробітництва» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління;

Карагодіна Олега Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління на тему «Розвиток механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень в системі державного управління» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Попередні #РікСамотності
Наступні Конкурс творчих робіт «Моя Україна!»