Експертні висновки


ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» у Донецькому державному університеті управління

Попередні Запрошуємо на школу молодих лідерів в ДонДУУ
Наступні Оголошується конкурс на навчання в університеті Салерно (Італія)!