Відкрите заняття з соціології девіантної поведінки


Ми живемо у час, який ще знайде своє належне місце в історії. У подібні часи в суспільстві протягом років відбуваються трансформації, на які за звичайних умов знадобилися б десятиліття. Саме у часи соціальних катаклізмів та катастроф – війн, революцій, заколотів, економічних криз, соціальні норми та соціальні відхилення змінюють одне одного місцями, а девіантна поведінка у всьому її різноманітті подібно до хвилі накриває суспільство. Це надзвичайно актуалізує вивчення основ девіантології майбутніми соціологами та соціальними працівниками.

18 лютого 2016 року доцентом кафедри соціології управління, к.і.н.  М.М. Чапликом, який спеціалізується на соціологічних дослідженнях девіантної поведінки, для студентів 3-го курсу ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки «Соціологія» та «Соціальна робота», було проведено відкриту лекцію, присвячену поясненню питань –  чому та за яких умов здавалося б звичайні люди стають девіантами? та як звести цей процес до мінімуму в умовах соціальних катаклізмів?

Студентам було запропоновано огляд ідей та концепцій девіантної поведінки, який супроводжувався яскравою презентацією. Лектор розповів про найбільш цікаві соціально-психологічні експерименти ХХ ст., що проливають світло на природу девіантної поведінки. Наприкінці заняття всі присутні взяли участь в невеличкому експерименті, що продемонстрував в дії одну з девіантологічних концепцій.

Заняття було корисним і цікавим, пройшло на високому навчально-методичному рівні.

Попередні Оголошується конкурс на навчання в університеті Салерно (Італія)!
Наступні ДонДУУ підключено до баз даних та онлайн утиліт платформи Thomson Reuters Web of Science