Вивчення спецкурсу «Інститути громадянського суспільства та захист прав іноземних громадян в ЄС» як складова поширення знань щодо євроінтеграції серед громадян України.


Проблеми захисту прав людини все більше привертають увагу та визначають рівень демократії у кожній країні.

Європейський Союз завжди виступав лідером захисту прав людини та демократизації суспільних відносин, тому  вивчення спецкурсу «Інститути громадянського суспільства та захист прав іноземних громадян в ЄС»  вважаємо надзвичайно важливим для студентів університету.

В рамках євроінтеграції бажано, щоб студенти сформували почуття причетності до європейської спільноти і відстоювання своїх громадянських прав у будь-яких конфліктних ситуаціях на основі європейських законів та позитивних прикладах захисту своїх прав громадянами ЄС.

Вивчення даного спецкурсу спрямоване також на надання студентам знань та практичних умінь адаптуватись до життя в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально здібними, здатними до комунікації і захисту своїх прав.

Зміст спецкурсу базується на основних цінностях та ідеях європейського демократичного суспільства: права людини, рівність, мир, соціальна справедливість демократія, свободи, безпека громадян, взаємозалежність, плюралізм, культурна різноманітність, відкритість, відповідальність, партнерство, повага до оточуючого середовища.

Особливу актуальність даний спецкурс має для розуміння та відстоювання прав українських трудових мігрантів, консульського захисту кожного громадянина країни.

Спецкурс «Інститути громадянського суспільства та захист прав іноземних громадян в ЄС» створений за підтримки Європейської комісії в рамках проекту Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» (Project Number – 553417 – EPP – 1-2014 – 1 – UA –EPPJMO-CHAIR Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine»).

На фото: заняття зі студентами проводить Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного управління, професор, голова Кафедри Жана Моне.

Попередні Круглий стіл «Європейська практика захисту прав вимушених переселенців: досвід для України»
Наступні "Студентське самоврядування європейського типу"