“Студентське самоврядування європейського типу”


18-20 березня студенти ДонДУУ взяли участь  у міжнародній конференції «Студентське самоврядування європейського типу», що проходила у Сумському державному університеті. До заходу долучилися більше 100 представників студентського самоврядування українських вишів з 18 областей України. Донецький державний університет управління представляли Гайдай Вікторія МЗД-13 та Савченко Єлизавета ФіК-15.

Цей захід брав участь у обласному конкурсі молодіжних проектів, тож конференція відбувається частково за підтримки управління молоді та спорту ОДА. Завданнями конференції був розвиток неформальної освіти, а саме – здійснення заходів, спрямованих на набуття студентами знань та навичок поза системою освіти. У рамках заходу були тренінги на теми: «Структура та мета роботи ОСС», «Активне суспільство – успішна країна», обговорення проблемних питань студентського самоврядування та безпосередньо сама конференція «Студентське самоврядування європейського типу».

У зв’язку з розширенням прав та можливостей у новому Законі України «Про вищу освіту», у сфері розвиту студентського самоврядування з’явилася низка нагальних питань, що були розглянені та обговоренні шляхи їх вирішення. Наші дівчата працювали за такими напрямками: пошук нових шляхів розвитку органів студентського самоврядування, сучасних методів роботи зі студентами; покращення компетентності представників органів студентського самоврядування, шляхом обміну досвідом роботи та креативними ідеями представників різноманітних ВНЗ України та Західної Європи. Також обговорювалися проблеми зацікавленості студентів у громадському житті університету та методів інформування молоді, недоліки Закону України «Про вищу освіту» та внесення пропозицій до наступної редакції, структуру та методів роботи органів студентського самоврядування у медичних ВНЗ, можливі методів фандрайзингу студентського самоврядування.

Попередні Вивчення спецкурсу «Інститути громадянського суспільства та захист прав іноземних громадян в ЄС» як складова поширення знань щодо євроінтеграції серед громадян України.
Наступні Увага всім студентам та аспірантам ДонДУУ!