Участь у роботі МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНої КОНФЕРЕНЦІї ВИКЛАДАЧІВ І АСПІРАНТІВ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»


30 березня 2016 р. голова Кафедри Жана Моне профессор Ніна Діденко взяла участь у роботі І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНої КОНФЕРЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ І АСПІРАНТІВ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
У роботі конференції приймали участь науковці Польщі, Швейцарії, Республіки Беларусь, Казахстану, Республіки Корея, Грузії.
Увага приділялася питанням інноваційного прориву у сфері суспільних наук, співробітництва в освітньому просторі, академічної мобільності як механізму розвитку людських ресурсів, комерціалізації освітніх послуг у вищому навчальному закладі, впливу внутрішньо переміщених осіб на ринок освітніх послуг (за результатами дослідження у дев’яти областях України), формування і розвитку професійної компетентності як «метакомпетентності» в умовах інформаційного суспільства, застосування проектного підходу для ефективного вирішення соціальних проблем міста чи району в країнах ЄС, івент-менеджменту в управлінні розвитком професійного начального закладу та інші.

Соціальне проектування в ЄС як інструмент ефективного вирішення

Попередні English week
Наступні Зустріч студентів із міжнародним відділом ДонДУУ