Публікації у наукових фахових виданнях


Шановні колеги!

Донецький державний університет управління запрошує Вас до публікації у наукових фахових виданнях серії «Державне управління» та серія «Економіка», серед яких:

– Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління», № 1 (70), 2016 (серія «Державне управління» та серія «Економіка»);

– «Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Державне управління» (Том XVІI, Випуск 298) та серія «Економіка» (Том XVIІ, Випуск 299).

Відповідно до Наказу МОН України від 01.10.2015 р. № 1021 наукові видання Донецького державного університету управління «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» та «Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Державне управління»» включено до Переліку наукових фахових видань України як такі, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з державного управління.

Відповідно до Наказу МОН від 21.12.2015 р. № 1328 наукові видання Донецького державного університету управління «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» та «Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка»» включено до Переліку наукових фахових видань України як такі, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економіки.

Вимоги до статей наведено у прикріплених файлах:

Вимоги до статей в журналі Менеджер. Вісник ДонДУУ
Вимоги до статей у Збірнику наукових праць ДонДУУ

Попередні Щодо права на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій
Наступні Участь в обговоренні проблем трансформації конфлікту в Україні