Щодо права на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій


Повідомляємо, що згідно Закону України від 17 березня 2016 року № 1038-VIII «Про внесення змін до статті 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” щодо забезпечення права на здобуття освіти», а саме рядки:

«Особи, …, які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території після 20 лютого 2014 року, мають право на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки”»

відносяться виключно до мешканців АР Крим (тимчасово окупована територія).

Донецьк та Луганськ не підпадають під дію цього Закону тому що не є тимчасово окупованою територією, а зоною проведення АТО, а саме:

Згідно ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014 року: «Для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається: 1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій; 2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України; 3) повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини».

            Відповідно до ст. 1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» територія проведення антитерористичної операції – територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України «Про затвердження рішення РНБО України від 13.04.2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14.04.2014 року № 405/2014.

            Закон України «Про внесення змін до статті 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” щодо забезпечення права на здобуття освіти»1038-VIII від 17 березня 2016 року, підписаний Президентом України 04.04.2016 року стосується виключно осіб з території АРК, оскільки згідно вказаних вище законодавчих актів України єдиною тимчасово окупованою територією України є територія АРК і міста Севастополь. Населені пункти Донецької і Луганської областей, які тимчасово неконтрольовані Україною – це території, на яких проводилась антитерористична операція.

Попередні Відновлення традиції благодійних проектів ДонДУУ
Наступні Публікації у наукових фахових виданнях