Анонс ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції


Шановні колеги!

кафедра соціології управління ДонДУУ (м. Маріуполь) 27 квітня 2016 р. планує проведення ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів

«ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

Оргкомітет запрошує молодих вчених, аспірантів та студентів взяти участь у роботі конференції за наступними напрямами:

 1. Управлінський феномен в історії соціологічних теорій та вчень.
 2. Соціологічні засади ефективного державного управління.
 3. Соціологічна діагностика організаційних проблем.
 4. Вплив нових комунікативних технологій на соціальні процеси.
 5. Молодіжне лідерство і волонтерство в Україні.
 6. Соціологічні дослідження ефективності функціонування публічних просторів.
 7. Соціум з позицій гендерної та феміністської теорії.
 8. Технології соціальної роботи з різними категоріями населення.
 9. Соціальна політика і соціальний захист у сучасному суспільстві.
 10. Соціологічне осмислення збройних конфліктів та їх наслідків.
 11. Патріотизм в Україні за сучасних умов.

Подробиці у додатку

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі!

Попередні 2015-2016 Jean Monnet spring seminars on European security
Наступні Будь Global разом із AIESEC