Обговорюємо проблеми публічного управління в Україні


20 квітня 2016 року в роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ» взяла участь голова Кафедри Жана Моне професор Ніна Діденко.

Тема виступу «Модернізація управління системою освіти України в умовах суспільних змін» присвячена завданням, які необхідно вирішити в процесі модернізації, серед яких перш за все, слід виділити: оновлення нормативної бази в сфері освіти; нова процедура ліцензування освітньої діяльності; підвищення вимог до акредитації освітньо-професійних програм; переоснащення освітніх закладів і створення сучасної матеріально-технічної бази для навчання учнів та студентів; оновлення змісту освіти початкової та основної школи, розвантаження навчальних програм; відкриття приватних дошкільних навчальних закладів; впровадження інклюзивної освіти в роботу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Для подальшого розвитку освіти в Україні важливим етапом має стати участь у міжнародному порівняльному дослідженні якості освіти PISA-2018.

Для попередження ризиків модернізація управління освітою має поєднувати: якість прийняття управлінських рішень в умовах децентралізації, орієнтацію на автономію освітніх закладів при збереженні систематичного державного моніторингу якості освіти, забезпечення фінансової, цифрової, громадянської, глобальної грамотності учнів та студентів; ефективність управління та використання коштів; розмежування повноважень та громадський контроль; підвищення кваліфікації та мотивації викладачів, зі змінами в педагогічній освіті, демонополізацією системи підвищення кваліфікації, формуванням нової генерації дослідників.

Попередні Запрошення на літературно-поетичну годину, присвячену 160-й річниці від дня народження Івана Яковича Франка
Наступні Співробітництво з кафедрами Жана Моне в Україні