VІІ Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю “Архетипіка і публічне управління: виклики та ризики суспільної трансформації”


27 травня 2016 року у Національній академії державного управління при Президентові України у форматі ініціатив Української школи архетипіки розпочав свою роботу VІІ Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю “Архетипіка і публічне управління: виклики та ризики суспільної трансформації” (Київ (Україна) – Тбілісі (Грузія). Основна мета семінару полягає в об’єднанні міждисциплінарних зусиль дослідників, які працюють в різних сферах соціального та гуманітарного знання та їх спрямування на дослідження теоретико-методологічних засад впливу архетипів колективного несвідомого на публічне управління.

Організаторами семінару є Національна академія державного управління при Президентові України, Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі, Інститут економіки і прогнозування НАН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Українська технологічна академія та Українське товариство сприяння соціальним інноваціям.

Донецький державний університет управління був представлено роботою «Дискримінація внутрішньо переміщених осіб в Україні: архетипна природа» проректора з наукової роботи, д.е.н., доцента Балуєвої О.В. та декана факультету економіки, к.е.н. Аракелової І.О. Враховуючи актуальність запропонованого дослідження, авторами прийняте рішення подальшого поглибленого дослідження у рамках української школи архетипіки.

Підсумовуючи результати семінару організатори відкрили плани щодо наступного VІІІ теоретико-методологічного семінару у 2017 році у Парижі в Сорбонському університеті, що було сприйнято учасниками як наступний науковий виклик.

Попередні Випуск слухачів Центру довузівської підготовки ДонДУУ
Наступні МОМ запрошує молодь взяти участь у національному молодіжному відеофестивалі PLURAL+ UKRAINE