ДонДУУ в фіналі конкурсу на підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади вищого корпусу державної служби


Підписана Угода про асоціацію з Європейським Союзом створила нові можливості та нові виклики для України та передбачає проведення масштабних інституціональних і структурних реформ. Послідовна і ефективна її імплементація є основою Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки та впровадження європейських принципів і стандартів НАТО з метою створення міцного базису подальшого стійкого політичного і економічного розвитку нашої країни, підвищення якості життя населення.

Зазначена Стратегія охоплює основні напрями реформ, серед яких, зокрема: оновлення влади та антикорупційна політика; реформа державного управління, зокрема державної служби, реформа системи національної безпеки та оборони тощо. Державна служба є основою державного управління. Створення професійної державної служби має важливе значення для реалізації секторальних реформ в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Цілі реформування, передбачені Стратегією сталого розвитку “Україна – 2020”, схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, не можуть бути досягнуті без професійних, доброчесних державних службовців.

11 листопада 2016 року в Національному агентстві з питань держаної служби України (м. Київ) відбулося  засідання конкурсної комісії по відбору виконавців державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади вищого корпусу державної служби, за тренінговою програмою «Сучасне лідерство: новий підхід до державного управління».

Цільовою  аудиторією тренінгів визначено керівників державної служби в державних органах (державні секретарі міністерств, керівники ЦОВВ та їх заступники, керівники державної служби інших державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України).

Метою програми є підготовка нової генерації представників вищого корпусу державної служби, здатних професійно, політично неупереджено, ефективно впроваджувати зміни та новації у державних органах з дотриманням принципів державної служби та в інтересах держави і суспільства.

Серед основних завдань проведення тренінгів окреслено формування розуміння природи управлінського лідерства; розвиток базових навичок здійснення лідерства на особистому, груповому та організаційному рівнях, а також здатності слухачів працювати над досягненням організаційних та індивідуальних цілей; формування комплексу практичних знань і умінь щодо розробки та здійснення стратегії та політики управління персоналом у державному органі, добору та просування персоналу, його оцінки та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу державного органу; формуванню розуміння та розвитку здатності слухачів керувати стратегічними пріоритетами державного органу, будувати та управляти командами. Також планується приділити увагу питанням ознайомлення  слухачів із пріоритетами державної політики у сфері безпеки та оборони;  формуванню розуміння розвитку інтеграційних процесів в Європі, побудов, функціонування правової та інституційної систем Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу, особливостей взаємовідносин України з ЄС та НАТО, та розвитку практичних вмінь з аналізу цих питань.

Презентували конкурсну пропозицію Донецького державного університету управління завідувач кафедри адміністративного менеджменту д.е.н., доцент Чечель А.О., декан факультету права та соціального управління к.держ.упр., доцент Тарасенко Д.Л., сертифікований тренер, здобувач ДонДУУ Нерсесов В.Р., в підготовці відповідних модулів  також взяли участь доцент кафедри соціології управління к.пед.наук., доцент Ніколаєва В.І. доцент кафедри туризму і логістики к.е.н., доцент Драгомірова Є.С.

автор: д.е.н., доцент Чечель А.О.

Попередні День української писемності та мови
Наступні День автомобіліста