Актуальні проблеми соціальної відповідальності бізнесу в ЄС


Обговорення актуальних проблем соціальної відповідальності бізнесу в ЄС стало однією з тем лекцій, з якими виступила перед викладачами Черкаського політехнічного коледжу та Смілянського промислово-економічного коледжу доктор наук з державного управління, професор, голова Кафедри Жана Моне Ніна Григорівна Діденко.

Перш за все, було визначено, що в країнах ЄС проводиться політика, згідно з якою управлінські структури створюють умови і стимулюють актуальні практики соціальної відповідальності бізнесу у всіх сферах. Соціальна відповідальність бізнесу робить суттєвий внесок у створення сприятливого клімату для підприємництва, це збігається з метою Європейської Комісії створити підприємницьку, інноваційну й відкриту Європу – «Підприємство Європа».

У меморандумі «Розкриття потенціалу зайнятості населення Європи: точка зору компаній на Європейську соціальну політику після 2000 року»  Союз Європейських конфедерацій промисловців і роботодавців (UNICE) підкреслив, що європейські компанії бачать себе невід’ємною частиною суспільства, оскільки вони діють у соціально відповідальний спосіб; розглядають прибуток як головну мету діяльності компанії, але не єдиний сенс свого існування («raison d’etre»), і обирають шлях прийняття стратегічних рішень та інвестування з урахуванням довгострокової перспективи. Таким чином, європейська модель соціальної відповідальності бізнесу пов’язана з досягненням бізнес-цілей та є частиною стратегії створення додаткової вартості компанії.

Учасники лекції обговорили питання, які стосуються: навчання протягом життя, де бізнес може сприяти кращому визначенню потреб у навчанні через тісне партнерство з навчальними закладами, які розробляють освітні та навчальні програми; місця для виробничої практики; участі роботодавців у оцінці результати навчання.

Відзначалось, що у країнах ЄС багато компаній залучаються до вирішення місцевих справ, особливо шляхом створення додаткових місць для професійного навчання, допомоги благодійним екологічним організаціям, найму на роботу людей з категорії соціально вилучених, забезпечення дітей своїх робітників дитячими закладами, партнерства з місцевими громадами, спонсорування місцевих спортивних і культурних заходів або пожертв на добродійну діяльність.

У 2011 році Єврокомісія ухвалила Стратегію з корпоративної соціальної відповідальності, засновану на Стратегії Європейського Союзу «Європа – 2020». Цілі розробленої Стратегії – створити умови, сприятливі для стійкого зростання, відповідальної бізнес-поведінки і постійної зайнятості в середньо -і довгостроковій перспективі.

Важливим для обговорення стало питання щодо пріоритетів європейської освітньої політики, досвіду нормативно-правового забезпечення та стандартів професійної освіти.

Попередні Відкритий студентський конкурс соціальної реклами „Призма”
Наступні У ДонДУУ відбулась зустріч студентства з кандидатами на посаду голови cтудентської ради