Актуальність вивчення європейських стандартів захисту прав людини в Україні


Вивчення спецкурсу «Інститути громадянського суспільства та захист прав іноземних громадян в ЄС» є однією з важливих складових поширення знань щодо євроінтеграції, тому нові заняття для студентів-правознавців та соціологів, які почала у другому семестрі доктор наук з державного управління, професор, голова Кафедри Жана Моне Н.Г.Діденко є важливим етапом впровадження європейських норм та стандартів серед громадян України.
Як свідчить Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2016 році, в країні продовжувалась робота із забезпечення виконання Національної стратегії у сфері прав людини (затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року №501/2015 у рамках заходів, передбачених урядовим Планом дій з її реалізації на період до 2020 року (затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. №1393). Вказана Стратегія та План дій враховують рекомендації міжнародних організацій та є всеосяжними документами, які визначають пріоритетні завдання у сферах громадянських, політичних, соціальних та економічних прав, попередження і протидії дискримінації, гендерної рівності, та чіткі заходи з їх реалізації.
Незважаючи на певні досягнення (внесення на розгляд Верховної Ради України та прийняття у першому читанні ратифікаційного законопроекту до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція), розробка проекту Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», розробка рамкової Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, в якій будуть враховані напрями Стратегії Ради Європи у сфері гендерної рівності) у сфері прав людини в Україні залишається багато проблем, які треба вчитися долати всім громадянам країни
Під час навчальних занять студенти ознайомилися з правовим статусом людини і громадянина в Європейському Союзі, його джерелами, діяльністю Європейського парламенту та інших державних організацій в захисті прав людини, провели тренінги щодо звернення в Європейський суд по правам людини та процедури розгляду заяв.
У 2016 році в Україні була розпочата реалізація Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки, спрямованої на налагодження діалогу влади з організаціями громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав і свобод людини. В ЄС існує розвинена структура взаємодії владних органів та громадськості, отже наступні заняття будуть присвячені кращим європейським комунікативним практикам та розвитку НУО в ЄС.

Попередні Формування професійних компетентностей управління
Наступні Студенти ДонДУУ на II зимовій школі лідерства (м. Київ)