Освіта людей третього віку: досвід Заходу та Сходу


20-23 квітня 2017 року в рамках реалізації проекту Centre for the Third Age Education, CTAE 544517-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES 2013-4597/01/01 відбулась Міжнародна конференція з питань неформальної освіти : «Освіта людей третього віку: досвід Заходу та Сходу» (м. Баку, Азербайджан).

Мета конференції – поширення передового досвіду проекту зі створення та забезпечення інституційної та фінансової стійкості національної системи Центрів освіти людей «третього віку» для реалізації пріоритетних напрямків Мадридського міжнародного плану дій з проблем старіння населення, а також соціального, культурного та політичного впливу літніх людей на розвиток суспільства та їх ефективність в процесі прийняття рішень на всіх рівнях.

Керівник проекту, професор кафедри туризму та логістики Стойка А.В., представив результати роботи Центру «Університет третього віку» в ДонДУУ, наголосив на необхідності залучення органів державної влади до співпраці та популяризації теми освіти впродовж життя в Україні. Керівник відділу міжнародних зв’язків ДонДУУ, доцент Сікорська І.М. відзначила необхідність імплементації міжнародного досвіду щодо трансформації вищів в сучасні інституції сфери послуг з формальної та неформальної освіти.

Президія конференції відзначила добру практику міжпоколінного навчання, що було організовано керівником Центру в ДонДУУ, доцентом Драгоміровою Є.С., як зразок для університетів-партнерів Європи та країн СНД.

Участь у конференції брали не лише науковці, члени проекту, а й безпосередньо, учасники – студенти, що здобувають неформальну освіту в Україні, Росії, Португалії, Азербайджані, Словаччині.

О соціальній ролі та значущості таких проектів для країн СНД, зокрема Азербайджану, доповідав Парвіз Багіров – Голова національного офісу «Erasmus +» в Азербайджані. Відзначив здобуті результати як позитивні та високо оцінив потенціал робочих груп проектів для подальшого розвитку співпраці Заходу та Сходу.

Попередні Підсумки Міжнародної науково-практичної конференції щодо реформування державного управління
Наступні Е-освіта у переміщених вищих навчальних закладах