Наукові перспективи та партнерська співпраця країн Східного партнерства


14 грудня 2017 року Керівник Кафедри Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» (Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine», доктор наук з державного управління, професор Н.Г.Діденко взяла участь у роботі наукової конференції «5th MEETING EASTERN PARTNERSHIP PANEL ON RESEARCH & INNOVATION (EaP Panel on R&I) у Брюсселі (Бельгія). 

Учасниками конференції були представники країн Східного партнерства, країн ЄС та Європейської комісії.

На конференції були обговорені результати 5-го Саміту Східного партнерства, впровадження EU4Innovation та посилення інноваційних можливостей країн Східного партнерства, перспективи участі країн Східного партнерства у програмах Horizon 2020, Energy Efficiency for the Process Industry «SPIRE», Marie-Sklodowska Curie Actions, COST, Smart Specialization, Open Science.

Для довідки: в рамках програми «Східне партнерство», започаткованої на Празькому саміті 7 травня 2009 року за спільною ініціативою ЄС та 6 країн Східної Європи (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та України), були створені чотири багатосторонні стратегічні платформи для вирішення таких питань: демократія, належне управління та стабільність; економічна інтеграція та конвергенція з політикою ЄС; енергетична безпека; контакти між людьми.

Співпраця в галузі досліджень та інновацій розглядається на четвертій платформі, яка також охоплює сфери освіти, молоді, культури та ІКТ. 

13 листопада 2013 року була створена спеціальна група з досліджень та інновацій, до якої входять експерти з досліджень та інновацій з країн-членів ЄС та країн-партнерів Східної Європи, а також Комітету регіонів та Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Створення Групи безпосередньо пов’язане з розробкою Спільного наукового та інноваційного простору (CKIS).

Основні напрями діяльності охоплюють обмін найкращими практиками між країнами-членами ЄС та країнами Східного партнерства в галузі управління науково-дослідницькою діяльністю та інновацій, надання технічної допомоги та навчання для підтримки країн Східного партнерства у вдосконаленні національних дослідницьких та інноваційних систем, сприяння мобільності дослідників та спільне використання дослідницьких інфраструктур, зокрема, шляхом створення регіональної мережі центрів досконалості, які потенційно можуть бути пов’язані з ESFRI (Європейським стратегічним форумом дослідницьких інфраструктур), сприяння встановленню зв’язків між найсучаснішими ініціативами ЄС, такими як науково-інтенсивні кластери та технологічні платформи зі схожими структурами у країнах Східного партнерства, а також активізація участі приватних компаній країн Східного партнерства у цих структурах.

Серед шести країн Східного партнерства Україна є єдиною країною, яка має двосторонню угоду про науково-технічну співпрацю з ЄС.

Основні рішення, прийняті Конференцією, стосуються:

створення національного координаційного центру для визначення та моніторингу виконання національного плану дій щодо інновацій ЄС4 в тісній координації з DG RTD, DG NEAR та місцевими делегаціями ЄС: 

просування EaP Plus (https://www.eap-plus.eu) для використання можливостей спільних пропозицій між партнерами з країн ЄС та країн Східного партнерства (зареєструватися на платформі знань SPIRE (https://platform.spire2030.eu/user/register) для пошуку ідей проекту та партнерів);

активізації участі науковців з країн Східного партнерства у програмі Marie-Sklodowska Curie Actions (МССА);

пропозиції кожній країні Східного партнерства призначити контактну особу COST на національному рівні, зважаючи на безпосередню взаємодію з Асоціацією COST, особливо щодо можливостей організації інформаційних днів COST на місцевому рівні, за моделлю вже існуючої в Україні;

рекомендації країнам / регіонам Східного партнерства реєструватися на порталі платформи S3, яким керує DG JRC (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu), і, зокрема, вивчати наявні інтерактивні веб-інструменти, з огляду на можливість замовити послуги S3;

вивчення країнами Східного партнерства можливостей інституційної підтримки в рамках Фонду підтримки політики Horizon 2020 (https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy – центр підтримки), за моделлю взаємного навчання, що вже розпочато з цього питання (https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-support-facility/mle-open-science-altmetrics) або за схемою TAIEX (інструмент технічної допомоги та обміну інформацією), що фінансується інструментом сусідства (доступний для всіх 6 країн Східного партнерства на https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en).

Прийняті рішення конференції є важливими пропозиціями для науковців України розширити можливості участі у наукових дослідженнях та мобільності, проводити спільні дослідження з партнерами з країн ЄС та Східного партнерства.

 

Попередні ДонДУУ на з’їзді Асоціації юридичних клінік України
Наступні Звіт з проведення Дня відкритих дверей