ПУБЛІЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ “КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ”


Концепція розвитку громадянської освіти в Україні розроблена на виконання пункту 16 плану заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 296-р.

 

До роботи з розробки зазначеної Концепції були залучені представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, органів освіти, науки, громадських організацій, експерти міжнародних програм з розвитку громадянської освіти.

 

Концепція є основою для формування планів розвитку громадянської освіти

в України, містить докази актуальності питання, пояснення того, як автори визначають громадянські компетентності та громадянську освіту, бачення кінцевого результату (розвиненої громадянської освіти) та дорожню карту розвитку громадянської освіти на найближчі роки.

 

24 січня в LDA Mariupol відбулось обговорення “Концепції розвитку громадянської освіти в Україні” в умовах нашого міста, в якому взяли участь викладачі кафедри соціології управління к.пед.н, доцент Николаєва В.І. та к.і.н., доцент Суровцева І.Ю.
Йшлося про необхідність створення в Україні в цілому та у Маріуполі зокрема сприятливих умов для формування та розвитку громадянських компетентностей особистості; обговорювалися питання, що слід зробити, аби громадяни України краще розуміли свою роль в умовах демократії, відповідальніше ставилися до своїх прав та обов’язків та брали активну участь у суспільно-політичних процесах. Піднімалися питання об’єднання у цьому напрямку зусиль формальної і неформальної освіти.

Попередні III науково-практична конференція «Екологія та сталий розвиток»
Наступні ДонДУУ на Всеукраїнських Сковородинських навчаннях «Пізнай себе»