Пудсумки ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент природоохоронної діяльності”


27-28 березня 2018 року в Одеському державному екологічному університеті проходив ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності». Від Донецького державного університету управління в конкурсі взяла участь студентка 1 курсу магістратури факультету менеджменту Тулаінова Яна (науковий керівник к.е.н., доцент Турбіна Оксана Ігорівна). Підготовлена ними робота на тему «Антропогенний і техногенний вплив на навколишнє середовище агропромислового комплекса» доповідалась на засіданні конкурсної комісії 27 березня 2018 року. Тулаінова Я. доповіла про особливості впливу техногенно зміненого середовища на агропромисловий комплекс, а також про зворотній вплив сільськогосподарських підприємств на навколишнє середовище. Яна докладно відповіла на всі поставлені комісією запитання, запропонувала певні управлінські рішення, спрямовані на охорону природного комплексу.

За результатами представленої доповіді студенткаДонДУУТулаіноваЯ.посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт.Поздоровляємо студентів та викладачів кафедри екологічного менеджменту та бажаємо подальших успіхів!

Попередні Вчимось захищати права разом
Наступні «Аналітичний четвер»: студенти ДонДУУ вчаться працювати з соціологічними даними