Дослідження державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб


В рамках держбюджетної науково-дослідної роботи Донецького державного університету управління «Методологічні засади формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-економічного розвитку територій» Керівник Кафедри Жана Моне доктор наук з державного управління, професор Ніна Діденко провела дослідження зарубіжного досвіду державної підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема європейського правового статусу внутрішньо переміщених осіб, європейської практики допомоги внутрішньо переміщеним особам, донорської допомоги ЄС Україні.

Публікації:

  1. Діденко Н.Г. Розділ 4. Зарубіжний досвід державної підтримки внутрішньо переміщених осіб // Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні [Текст] : монографія / Донец. держ. ун-т упр. – Маріуполь: Східний видавничий дім, 2016 .Т. 1 / [Аракелова І. О. та ін. ; за заг. ред. О. В. Балуєвої]. – 2016. – 216 с.
  2. Діденко Н.Г. Розділ 6. Пріоритетні напрями державної політики щодо вирішення гуманітарних проблем внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-економічного розвитку територій // Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні. Т.2.: монографія/ за заг. ред. О.В.Балуєвої: Донецький державний університет управління.-Кривий Ріг: Вид. Р.А.Козлов, 2017.-260 с. – С.202-235, 242-259
  3. Діденко Н.Г. Кластерний підхід у розв’язанні проблем внутрішніх переселенців у європейських країнах // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХVIІІ, вип. 304. – Маріуполь, ДонДУУ, 2017. – С. 99-112.
  4. Діденко Н.Г. Європейська підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін». Серія “Державне управління”. Т. ХVIІІ, вип. 302. – Маріуполь, ДонДУУ, 2017. – с. 150-167.
Попередні Безкоштовний тренінг з медіа-грамотності «English for Media Literacy» від посольства США для вчителів та викладачів англійської мови у ДонДУУ
Наступні Запрошуємо Вас взяти участь у роботі «круглого столу» «Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика»