Дослідження європейського досвіду підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування до професійної діяльності в нестандартних ситуаціях


З нагоди 100-річчя державної служби України  13 червня 2018 року в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості України проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічна служба в модерній державі», на якій Керівник Кафедри Жана Моне доктор наук з державного управління, професор Ніна Діденко представляє результати наукового дослідження європейського досвіду підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування до професійної діяльності в нестандартних ситуаціях.

Цій проблемі були присвячені інші публікації автора:

  1. Концептуальні засади професійного супроводу державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в системі безперервної освіти: монографія / О.С. Поважний, Н.Г. Діденко, В.І. Токарева. – Донецьк: «ВІК», 2012. –  308 с.
  2. Диденко Н. Новый государственный менеджмент: проблемы и возможности для Украины // Theory and practice of contemporary management. International scientific-practical conference. 17-18 October 2014. – Batumi, 2014.- P.60-65
  3. Діденко Н.Г. Науково-методичне забезпечення професійної підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в умовах модернізації державного управління // Державне  управління  науково-освітнього  забезпечення  підготовки  конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2015 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х., 2015. –С.215-218
  4. Діденко Н.Г. Використання досвіду підвищення кваліфікації державних службовців країн ЦСЄ як фактор реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС// Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 5-6 листопада 2015 р.) /[за аг. ред.. Ю.В.Ковбасюка, М.М.Білинської, В.М.Сороко, Л.А.Гаєвської] – К.: НАДУ, 2015.- С.138-139
  5. Сила лідера та його вплив: навчальний посібник для проведення тренінгу за Програмою лідерства-2015 для державних службовців і посадових осіб і за Програмою лідерства-2015 для новопризначених державних службовців і посадових осіб / Укладачі: Н.Г.Діденко, О.А.Стефанова.- Київ: 2015.-40 с.
  6. Діденко Н.Г. Комунікаційна стратегія публічної влади у сфері євроінтеграції // Розвиток професійних компеентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч. наук.-практ.конф. за міжнар. участю (Київ, 3-4 листопада, 2016 р.) за заг. ред. С.С.Куйбіди, М.М. Білинської,В. М. Сороко, Л.А. Гаєвської. – К.: НАДУ, 2016. – 460 с. – С.18
  7. Діденко Н.Г. Інноваційні підходи до освіти фахівців у сфері публічного управління та адміністрування // Освіта дорослих в перспективі змін: інновації, технології, прогнози: кол. монографія // За заг. редакцією А.Василюк, А.Стоговського. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017.- 248 с. – С.225-242
  8. Діденко Н.Г. Системний та андрагогічний підходи в системі професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування // МЕНЕДЖЕР         3 (76)’2017  Вісник Донецького державного університету управління.  Серія «Державне управління». – С.70-76

 

Попередні Запрошуємо Вас взяти участь у роботі «круглого столу» «Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика»
Наступні Вівчаємо кращі європейські практики