Запрошуємо Вас взяти участь у роботі «круглого столу» «Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика»


Донецький державний університет управління (м.Маріуполь)
Jean Monnet Chair
«Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine»

Кафедра гуманітарних дисциплін

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі «круглого столу»

«Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика»,

який відбудеться 21 червня 2018 р., 10.00-13.00
у Донецькому державному університеті управління
(м.Маріуполь, вул.. Карпінського, 58, зал засідань Вченої ради)

Тематичні напрями Круглого столу:

  1. Ключові напрями діалогу Україна – ЄС на сучасному етапі:  підтримка України у подоланні російської агресії та відновленні територіальної цілісності України, реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, гуманітарна допомога Євросоюзу постраждалим від війни та внутрішньо переміщеним особам
  2. Досвід європейських країн у захисті життєво важливих соціальних інтересів людини, суспільства і держави від зовнішніх та внутрішніх загроз
  3. Соціальна безпека як складова національної безпеки: 
  4. Взаємодія державних органів влади та громадськості у подоланні загроз соціальній безпеці
  5. Євроатлантична інтеграція України як фактор національної безпеки 

Передбачається видання електронного збірника матеріалів круглого столу, який буде розміщено на сторінці Кафедри Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та управління» на сайті ДонДУУ https://dsum.edu.ua  Публікація тез учасників безкоштовна.

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг однієї доповіді − 3-4  сторінки; формат паперу А4; шрифт Times New Roman Roman, інтервал – 1, кегель 14: поля з усіх боків по 2 см. Назва доповіді – від центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви прізвище, ім’я, по-батькові автора, назва навчального закладу, установи, вирівнювання по правому краю. Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

Прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та контактна інформація (телефон, електронна пошта) автора вказуються в лівому верхньому кутку першої сторінки тез.

Матеріали подаються у вигляді документу Word (*doc) та надсилаються на електронну адресу laborantgumdisz@gmail.com

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці круглого столу та вимогам до оформлення тез. 

Заявки на участь у круглому столі і тези доповідей приймаються до

20 червня 2018  р.

Контактні особи:

Никифоренко Андрій Ростиславович тел..0955218965

ел. пошта: andriynykyforenko@gmail.com.

Ляшова Анна тел. 0962262565

ел. пошта: laborantgumdisz@gmail.com

Заявка

на участь у круглому столі «Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика»

Прізвище, ім’я та по батькові 
Науковий ступінь, вчене звання
Посада, місце роботи (навчання)
Телефон, е-mail 
Тематична рубрика
Назва доповіді
Дата, підпис
Попередні Дослідження державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб
Наступні Дослідження європейського досвіду підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування до професійної діяльності в нестандартних ситуаціях