Підсумки круглого столу «Конституційне правове регулювання публічно-правових та приватно-правових інститутів України: сучасний стан та перспективи розвитку» (Питання виконання рішень судів та інших органів)


Своєчасне виконання рішень суду та інших органів є одним із основних принципів судочинства правової демократичної держави. На реалізацію забезпечення цього принципу постійно спрямовані наукові пошуки. Поєднання зусиль науковців та практиків у сфері виконавчого провадження дозволяє системно вирішувати питання щодо виконання судових рішень, знаходити проблеми у цій сфері та пропонувати шляхи їх вирішення.
Задля цього 20 червня 2018 р. кафедрою спеціально-правових дисциплін Донецького державного університету управління (модератор був організований круглий стіл «Конституційне правове регулювання публічно-правових та приватно-правових інститутів України: сучасний стан та перспективи розвитку» (Питання виконання рішень судів та інших органів).
На початку зустрічі учасників круглого столу привітав декан факультету права і соціального управління Тарасенко Денис Леонідович. Модератор заходу Циклаурі Олена Бежанівна представила гостей – представників органів Державної виконавчої служби:
Хаваліц Іван Іванович – начальник Лівобережного відділу державної виконавчої служби міста Маріуполь Головного територіального управління юстиції у Донецькій області;
Шевченко Сергій Олександрович – заступник начальника Приморського відділу державної виконавчої служби міста Маріуполь Головного територіального управління юстиції у Донецькій області;
Сидоренко Вікторія Едуардівна – головний державний виконавець Лівобережного відділу державної виконавчої служби міста Маріуполь Головного територіального управління юстиції у Донецькій області.
Під час зустрічі було розглянуто багато питань, пов’язаних із реформуванням виконавчого провадження в Україні щодо: запровадження змішаної системи примусового виконання рішень приватними та державними виконавцями; проблем забезпечення дієвості принципів виконавчого провадження; сучасного стану та проблем доволі нового інституту у виконавчому провадженні – медіації тощо.
Учасниками висловлено сподівання, що реформи у виконавчому провадженні забезпечать реальне та дієве виконанні рішень судів та інших органів.

Матеріали круглого столу Програма Круглого столу

Попередні Підсумки ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції « Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення»
Наступні Підсумки Круглого столу «Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика»